Omaiset ja ystävät
 • Selkeyttää tehtävien hoitoa.
 • Rytmittää yhteydenottoja ja käyntejä.
 • Jakaa tietoa myös muualla asuville omaisille.
 • Kotihoidon käyntien korvaaminen.
  Kotihoito
 • Viestijärjestelmä korvaa vihkot.
 • Vastuuhoitajan käyntien ja roolin korostaminen.
 • Alihankinnan organisointi.
  Seniorit
 • 6Ystävää tukiverkosto mahdollistaa seniorien laadukkaan kotona asumisen.
 • Hyvinvointikartta.
  Palveluntarjoajat
 • Digitaalinen kanava myydä palveluita senioreille.
 • Alihankintojen digitalisointi.
  Vapaaehtoisjärjestöt ja vapaaehtoiset
 • Digitaalinen ulkoilupassi.
 • Kanava kohdistaa apua eniten tarvitseville.
 • Vapaaehtoiseksi ilmoittautuminen silloin kun haluaa.
 • Kredittien kerääminen.
Copyright © 2017 Seniorsoft Oy
Email: info@seniorsoft.fi